hoedjes

 

Brief beëindiging voorzitterschap

 

 

Anny Hermans-Franssen
Gounodlaan 13
5049AE Tilburg
T: 013 455 62 22
E: nessnarfsnamrehynna.[antispam].@gmail.com


Aan:
Bestuur en leden KVG Berkel-Enschot e.o.
p/a Secretariaat KVG BE
Romeinenstraat 3 5037 KS Tilburg


Betreft:
Beëindiging voorzitterschap

Tilburg, 21 juni 2018.

Geachte dames,


Op 9 oktober 2013 ben ik door de Algemene Ledenvergadering van KVG Berkel-Enschot e.o. benoemd tot voorzitter van onze vereniging.


Op grond van onze Statuten ben ik in de Algemene Ledenvergadering van 10 oktober 2018 aftredend en eindigt mijn voorzittersperiode. Na rijp beraad heb ik besloten mij na vijf jaar niet herkiesbaar te stellen voor een nieuwe periode.


Voor de ondervonden vriendschap en medewerking van veel leden en vooral van mijn medebestuursleden ben ik u zeer erkentelijk en zeg ik u van harte dank.
KVG Berkel-Enschot en u allen persoonlijk wens ik alle goeds voor de komende jaren.


Met vriendelijke groet,


Anny Hermans-Franssen
KVG Berkel-Enschot e.o.
Voorzitter


CC bestuursleden KVG BE

© KVG Berkel-Enschot e.o. 2021-2022