hoedjes

 
opgelet

Helaas hebben wij moeten besluiten om het eerste uitstapje dit seizoen van de Cultuurhistorische groep op vrijdag 11 c.q. woensdag 16 maart te annuleren: het is nu nog niet verantwoord om met zoveel leden samen in de bus te zitten en de hele dag op pad te zijn. Het is dan onmogelijk om de anderhalve meter maatregel te handhaven.

Besloten is om het programma van vrijdag 11 maart (groep b) en woensdag 16 maart (groep a) door te schuiven naar woensdag 13 april en vrijdag 22 april. Dit betreft het bezoek aan Wageningen voor een stadswandeling en Airborn museum. (Hier is voor gekozen omdat Wageningen een korte excursie is zonder diner.) U hoort nog van de organisatie hoe het verder gaat.

 ******

Cultuurhistorische groep

 

 

Wij zijn heel blij dat we u een programma kunnen aanbieden voor het voorjaar 2022. We hebben het volgende voorbereid.

Op vrijdag 11 maart en woensdag 16 maart brengen we een bezoek aan Wageningen voor een stadswandeling en daarna gaan we naar het Airborn museum waar we ook een interessante wandeling buiten zullen maken.

Op woensdag 13 april en vrijdag 22 april bezoeken we het bijzondere Ursulinenklooster in Waver en aansluitend een stadswandeling in Mechelen.

U kunt zich hiervoor opgeven. Natuurlijk hopen we dat corona ons niet weer negatief zal verrassen en we eindelijk weer een paar mooie dagen met elkaar mogen beleven. De deelnemers ontvangen twee weken voor de bewuste dag het volledige dagprogramma met o.a. vertrektijd en dagkosten (koffie met ... en lunch); dit wordt in de bus afgerekend.

In elke brief leest u ook wie de contactpersoon van die dag is. Bij onverhoopte afmelding: uitsluitend bij desbetreffende contactpersoon.

Wij hopen u allen weer in goede gezondheid te ontmoeten.

 

Data groep a           woensdag 16 maart en 13 april

                             o.l.v. Truus Damen en Yolande Wertenbroek

Data groep b          vrijdag 11 maart en 22 april

                             o.l.v. Elly van Gorp en Ingrid Heuts

Vertrek                   per bus vanaf parkeerplaats Sport Piazza BE

Kosten                   € 50,00 voor twee excursies (reiskosten, entree-

                             gelden en gidsen)

Afmelden               bij contactpersoon

 

 

historische-groep

© KVG Berkel-Enschot e.o. 2021-2022