hoedjes

 
geannuleerd

 

Door de huidige coronamaatregelen kan de cursusdag van 17 januari niet doorgaan. Nieuwe/vervangende datum is nog niet bekend.

 

******

leeskring 2

EEN WANDELING DOOR DE LITERATUUR   drs. Joost Minnaard

 

- Dit is het vervolg van de cursus uit het najaarsprogramma. Dus: niet opnieuw aanmelden.

- Eventuele nieuwe inschrijvingen na overleg met de contactpersoon.

 

Ik lees graag, maar wat als ik het boek uit heb?

Een wandeling door de literatuur.

 

Het lezen van een boek doe je meestal in je eentje: ‘Met een boek(je) in een hoek(je)’. En wat als je het uit hebt? Leg je het boek weg, of …?

Dan is er bij ons KVG tijd en gelegenheid om die individuele leeservaring met anderen te delen: waarover gaat het boek nu eigenlijk (thema) en waarom is het wel of niet (zeer) de moeite waard (vorm en inhoud)? Het boek kan verwijzen naar uiteenlopende zaken in maatschappij en cultuur.  Literatuur gaat natuurlijk altijd over mensen in hun context. Kortom: genoeg stof tot enthousiaste gesprekken over de literatuur, zowel over moderne Nederlandse als buitenlandse. Iedere bijeenkomst besteden we ook aandacht aan één of meer gedichten.

De keuze voor de boeken in de drie bijeenkomsten dit voorjaar zijn:

januari: Charlotte van den Broeck Waagstukken; februari: Pascal Mercier Het gewicht van de woorden; maart: Susan Smit De heks van Limbricht.

Op de cursusmiddagen wordt uitgegaan van een hand-out (met interessante wetenswaardigheden over boek, de auteur en de literatuur), die vooraf aan de deelnemers wordt toegestuurd. Tevens worden de gedichten toegestuurd waarmee elke middag afgesloten wordt.

 

Joost Minnaard studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de (Rijks)Universiteit Utrecht. Daarna gaf hij jarenlang Nederlands op de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen van Fontys Hogescholen en haar rechtsvoorgangers. Hij begeleidt leesclubs en heeft een ruime ervaring in het interviewen van auteurs.

 

Data                        maandag 17 jan., 21 febr. (aanvang 15:00 uur), 28 mrt.

Tijd                         13:30 – 15:30 uur

Plaats                      Ons Koningsoord, Trappistinnentuin 77, BE

Afmelden                 bij contactpersoon

 

Contactpersoon      Ingrid Heuts

© KVG Berkel-Enschot e.o. 2021-2022