Vragen met uitleg

Op deze pagina wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen over onze vereniging. Het regelen van uw eigen zaken kan via onze website:  "kvgberkelenschot.nl".
Veel informatie kunt u alleen bekijken als u op de website bent ingelogd.

Inloggen

Hoe kan ik inloggen?

Zowel op de homepagina als op de pagina ‘Mijn KVG’ is een inlogscherm te vinden waar u de gebruikersnaam en het wachtwoord in kunt vullen.

inlogscherm-website-kvg-be

Deze gebruikersnaam ontvangt u per mail op het moment dat u lid wordt van onze vereniging.

 
Waarom lukt bij mij het inloggen niet?

Dit kan verschillende oorzaken hebben, maar vaak is een typfoutje er al de oorzaak van dat u niet in kunt loggen. Let daarom goed op het juiste gebruik van hoofd- en kleine letters, leestekens en cijfers.
Kijk eventueel verder bij ‘veelgestelde vragen’ onder ‘Wat doe ik als ik mijn wachtwoord vergeten ben?’ of onder ’Wat doe ik als ik mijn gebruikersnaam vergeten ben?’.

 
Wat doe ik als ik mijn wachtwoord vergeten ben?

Antwoord

Als u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u klikken op de tekst ‘Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?’ die zich op de homepage onder het inlogscherm bevindt.

wachtwoord-vergeten-1

wachtwoord-vergeten-2

In het scherm dat dan verschijnt, vult u uw e-mailadres in en het aantal ruitjes dat u ziet (het totaal aantal ruitjes noteren in cijfers in het vak ‘totaal aantal ruitjes). U klikt op ‘verzenden’.

U ontvangt een e-mail met daarin een link om de gegevens te wijzigen. In deze mail staat ook uw gebruikersnaam.

De link klikt u aan.

wachtwoord-vergeten-3

In het nieuwe scherm vult u bij ‘nieuw wachtwoord’ het nieuwe wachtwoord in. U kunt hier een wachtwoord invullen dat u gemakkelijk kunt onthouden.

Bij herhaal wachtwoord vult u precies hetzelfde nieuwe wachtwoord in.

Het is belangrijk om overal de hoofd- en kleine letters, leestekens en cijfers goed in te vullen. 

Daarna klikt u op ‘opslaan’.

 
Wat doe ik als ik mijn gebruikersnaam vergeten ben?

Antwoord

Als u uw gebruikersnaam niet meer weet, kunt u klikken op de tekst ‘Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?’ die zich onder het inlogscherm bevindt.

wachtwoord-vergeten-1

 wachtwoord-vergeten-2

In het scherm dat dan verschijnt vult u opnieuw uw e-mailadres in en het aantal ruitjes dat u ziet (het totaal aantal ruitjes noteren in cijfers).
U klikt op ‘verzenden’.

U ontvangt een e-mail met daarin uw gebruikersnaam.

Hiermee kunt u opnieuw inloggen. 

 
Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

Antwoord

Klik op de pagina ‘Mijn KVG’ op de button ‘ACCOUNT WIJZIGEN’.

wachtwoord-wijzigen

Kies voor de tab ‘Wachtwoord wijzigen’.

wachtwoord-wijzigen

Vul het oude wachtwoord in in het eerste invulvak.

Type het nieuwe wachtwoord vervolgens in in het tweede en derde invulvak.

Kies voor ‘opslaan’. 

 
 
Hoe kan ik mijn gebruikersnaam wijzigen?

Antwoord

Klik op de pagina ‘Mijn KVG’ op de button ‘ACCOUNT WIJZIGEN’. 

gebruikersnaam-wijzigen

Vervang de gebruikersnaam die getoond wordt door de gewenste nieuwe gebruikersnaam. Type deze nieuwe naam nogmaals in het tweede invulvak.

Kies voor ‘opslaan’.

 

Wijziging persoonlijke gegevens

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens als mijn (email)adres of telefoonnummer wijzigen?

Antwoord

Het is in uw eigen belang dat de gegevens altijd actueel zijn. Als wij bijvoorbeeld niet over uw juiste e-mailadres beschikken dan mist u misschien belangrijke informatie. Ook kunt u zonder geldig e-mailadres niet inschrijven voor de activiteiten.

Klik op de pagina ‘Mijn KVG’ op de button ‘PERSOONLIJKE GEGEVENS’.

wijzigen-persooonlijke-gegevens-1

Klik bij het deel dat u aan wilt passen op de button ‘wijzigen’.

 wijzigen-persooonlijke-gegevens-2

Wijzig de persoonlijke gegevens in het invulveld of de invulvelden.

Klik op ‘opslaan’

 

Documenten van KVG Berkel-Enschot e.o.

Hoe kan ik de documenten van de vereniging inzien, zoals het jaarverslag, het huishoudelijk reglement en de notulen van de Algemene Ledenvergadering?

Antwoord

Klik op de hoofdpagina (besloten pagina's)  bij ‘Vereniging’ op ‘ KVG Berkel-Enschot e.o. '. 

Hier vindt u de statuten van KVG Berkel-Enschot, het Huishoudelijk Reglement, het laatste jaarverslag, het laatste financiële jaaroverzicht, alsmede de conceptnotulen van de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV).

 
Hoe kan ik de ledenlijst bekijken?

Antwoord

Klik op de hoofdpagina ‘Vereniging’ op Informatie, hier vindt u op de besloten pagina de ledenlijst.

Hier vindt u de namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers van alle leden. 

De Europese privacywetgeving staat het niet toe om (gedeeltes van) deze lijst naar de eigen computer te kopiëren. 

Ga altijd vertrouwelijk om met persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, telefoonnummers enz.) van KVG leden. Het is niet geoorloofd om gegevens van leden van KVG Berkel-Enschot e.o. met niet-leden te delen.

 
 
Waar kan ik het volledige programma vinden op de website?

Antwoord

Het programmaboekje is – alleen voor leden – te downloaden vanaf de pagina ‘Programma’. U moet hiervoor ingelogd zijn.  

Klik op de pagina ‘Programma’ op de button ‘Download programma’.

Afhankelijk van de instellingen van uw computer, tablet of smartphone wordt (een vermelding van) het pdf-bestand van het boekje dan zichtbaar op uw scherm of u kunt het bestand terugvinden in de folder ‘Downloads’.

documenten-kvg

 
Hoe vul ik de akkoordverklaring privacybeleid in?

Antwoord.

Om in overeenstemming te zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het noodzakelijk dat alle leden de akkoordverklaring invullen.

Deze verklaring heeft u akkoord gegeven bij het inschrijven als KVG lid.
De tekst van het privacybeleid van onze KVG kunt u lezen op onze website.

Log in op de website. Kijk op home page onder 'Vereniging' daar vind u het privacybeleid.

Indien u vragen heeft over het privacybeleid neemt u contact op met de ofni.[antispam].@kvgberkelenschot.nl

 

Inschrijving voor activiteiten

Hoe kan ik me afmelden voor een activiteit?

Antwoord

Als u niet aan de activiteit deel gaat nemen waar u voor ingeschreven hebt, meldt u dan z.sm. af bij de contactpersoon van de betreffende activiteit zodat dames van de wachtlijst benaderd kunnen worden. Dit geldt ook voor de activiteiten waarvoor u op de wachtlijst staat. 

De naam van de contactpersoon vindt u op de website bij de betreffende activiteit en in het digitale programmaboekje.

Als u zich, wegens (bijzondere) omstandigheden, voor één of meerdere activiteiten moet afmelden, volgt er in principe geen terugbetaling.
Er kunnen persoonlijke situaties zijn die terugbetaling rechtvaardigen. In dat geval zal het bestuur over uw verzoek daartoe een beslissing nemen. Verzoek graag indienen via ofni.[antispam].@kvgberkelenschot.nl.

 
Hoe kan ik het e-mailadres van een contactpersoon vinden?

Antwoord

Klik hiervoor op de pagina ‘Programma’ op de titel van de betreffende activiteit. U krijgt dan de volledige beschrijving van de activiteit met daarbij de datum, de tijd, de locatie en de contactpersoon. 

De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina en kunt u alleen zien als u bent ingelogd.

De contactgegevens van de contactpersoon staan ook onder elke beschrijving van een activiteit in het programmaboekje vermeld. 

De contactgegevens van het bestuur staan op de pagina ‘Vereniging - Informatie’ onder ‘Besloten pagina's - Contactgegevens bestuur'. De contactgegevens kunt u alleen zien als u bent ingelogd.

 
Hoe kan ik inschrijven voor activiteiten/cursussen?

Antwoord.

U kunt inschrijven op de website bij Programma. Hier vindt u vanaf wanneer u kunt inschrijven en de inschrijfperiode van het programma. Inschrijven via een bestuurslid of een contactpersoon is niet mogelijk.

Om in te kunnen schrijven, moet u ingelogd zijn op de website. Ga hiervoor naar Home, vul uw inloggegevens in en klik op 'Inloggen'.

Het inschrijven gaat als volgt:

Klik vanaf de 'Homepagina' op het tabblad 'Programma'.
Kies de gewenste cursus of activiteit uit de lijst en klik op de titel.
Klik vervolgens onderaan de pagina op de button 'Inschrijven'
screenshot-inschrijven-1

Klik op de button 'Inschrijven'
screenshot-inschrijven-2

 Klik op de button 'Verder'
screenshot-inschrijven-3

 Klik op de button 'Nog een andere inschrijving' als u nog meer inschrijvingen voor andere cursussen of activiteiten wilt doen. U komt dan weer terug op het scherm met de lijst van cursussen en activiteiten waar u een volgende inschrijving kunt doen door een titel aan te klikken.

Klik op de button ‘Afronden’ als u maar één inschrijving wilt doen of als dit uw laatste inschrijving is. Uw inschrijving wordt pas definitief als u op 'Afronden' heeft geklikt.

Rond uw inschrijving binnen 30 minuten af!
U krijgt via e-mail altijd binnen enkele minuten een bevestiging van uw inschrijving(en).

 
Ben ik ingeschreven als ik op de wachtlijst sta?

Antwoord

Ja, een inschrijving op de wachtlijst  is ook gewoon een inschrijving. Uw inschrijving is pas definitief als u een bevestiging hebt ontvangen en betaald hebt.
Na de inschrijftermijn wordt door het bestuur bekeken bij welke activiteiten wachtlijsten zijn ontstaan. In 95% van de gevallen lukt het ons om nog een extra datum of extra capaciteit te verkrijgen en kunnen leden die op de wachtlijst staan alsnog meedoen.

Zie desgewenst verder bij ‘Hoe kan ik een inschrijving annuleren als ik op de wachtlijst sta?’ 

 
Hoe zie ik voor welke activiteiten ik ingeschreven heb?

Antwoord

Klik op de pagina ‘Mijn KVG’ op de button ‘MIJN ACTIVITEITEN’.

voor-welke-activiteiten-ingeschreven

 
Hoe zie ik wanneer de activiteiten plaatsvinden waar ik voor ingeschreven heb?

Antwoord

Klik op de pagina ‘Mijn KVG’ op de button ‘MIJN ACTIVITEITEN’.

voor-welke-activiteiten-ingeschreven

 
Hoe zie ik voor welke activiteiten ik op de wachtlijst sta?

Antwoord

Klik op de pagina ‘Mijn KVG’ op de button ‘MIJN ACTIVITEITEN’.

inschrijven-wachtlijst-3

 
Hoe zie ik wie de andere deelnemers aan een activiteit zijn?

Antwoord

Klik op de pagina ‘Mijn KVG’ op de button ‘Mijn activiteiten/cursussen’.

activiteiten-deelnemerslijst-1

U klikt de titel van de activiteit aan waarvan u de deelnemerslijst wilt bekijken.

activiteiten-deelnemerslijst-2

U klikt op de knop "Deelnemers".

De deelnemerslijst wordt getoond.

Als er een wachtlijst is, kunt u dat ook terugzien op de deelnemerslijst.

 

Annulering van activiteit-cursus

Hoe kan ik een activiteit annuleren?

Antwoord

Klik op de pagina ‘Mijn KVG’ op de button ‘MIJN ACTIVITEITEN’.

voor-welke-activiteiten-ingeschreven

Annuleren van activiteiten kan alleen als er nog geen facturen verstuurd zijn. Deze activiteiten zijn herkenbaar aan het rode kruisje achter de datum/tijd. In dit voorbeeld kan dus alleen de Lustrumviering nog geannuleerd worden. 

Klik op het rode kruisje achter de betreffende activiteit.

activiteit-annuleren

Klik op de button ‘Inschrijving verwijderen’.

 
 
Hoe kan ik een inschrijving annuleren als ik op de wachtlijst sta?

Antwoord

Klik op de pagina ‘Mijn KVG’ op de button ‘MIJN ACTIVITEITEN’.

inschrijven-wachtlijst-3

Activiteiten met een rood kruisje erachter kunnen geannuleerd worden. Klik op het rode kruisje achter de betreffende activiteit.

activiteit-annuleren

Klik op de button ‘Inschrijving verwijderd.

 

Verhindering

Kan ik bij afmelding mijn inschrijfgeld terugvragen?

Antwoord : 

Als u zich, wegens (bijzondere) omstandigheden, voor één of meerdere activiteiten moet afmelden, volgt er in principe geen terugbetaling.
Er kunnen persoonlijke situaties zijn die terugbetaling rechtvaardigen. In dat geval zal het bestuur over uw verzoek daartoe een beslissing nemen. Verzoek graag indienen via ofni.[antispam].@kvgberkelenschot.nl.

 

Facturen

Hoe kan ik zien welke facturen ik ontvangen heb?

Antwoord

Klik op de pagina ‘Mijn KVG’ op de button ‘MIJN FACTUREN’. 

facturen

 

Lidmaatschap

Hoe kan ik me inschrijven voor lidmaatschap?

Antwoord

In het menu gaat u naar Vereniging > Informatie > Lidmaatschapsinformatie c.a. Op de pagina ziet u de link ‘HIER’ daarmee gaat u naar het inschrijfformulier.

 
Hoe kan ik mijn lidmaatschap beƫindigen ?

Antwoord

Als u het lidmaatschap wilt opzeggen dan moet u dit doen vier weken vóór de start van het nieuwe verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Deze regel bestaat zodat nieuwe leden voor 1 juli alle informatie kunnen ontvangen die zij nodig hebben om in te kunnen schrijven. 

Klik op de pagina ‘’Mijn KVG’ op de button ‘Opzeggen lidmaatschap’.

beeindiging-lidmaatschap

Plaats een vinkje achter de tekst ‘Hierbij bevestig ik mijn opzegging per 01-06-2022’ en klik op ‘Opzeggen lidmaatschap’.

Bij een te late opzegging (dus na vier mei) ontvangt u begin juni de factuur voor de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar.