Huisregels activiteiten/cursussen

 • U kunt zich uitsluitend via de website inschrijven bij Programma of bij Mijn KVG – Inschrijving activiteiten/cursussen.
 • U wordt geplaatst op volgorde van inschrijving.
 • Activiteiten/cursussen gaan alleen door bij voldoende inschrijvingen.
 • U krijgt automatisch via de e-mail bericht als u op de wachtlijst staat.
 • U krijgt per e-mail een factuur. U betaalt het totaalbedrag onder vermelding van lidnummer (=debiteurennummer) en factuurnummer.
 • Betaling van de factuur doet u per bank op bankrekening NL94 RABO 0128 4667 15 t.n.v. KVG Berkel-Enschot e.o..
 • Uw aanmelding is pas geldig als de betaling binnen is.
 • Bij activiteiten/cursussen waarbij het inschrijfgeld in twee termijnen gefactureerd wordt, dient u beide termijnen te betalen, ook als u de activiteit/cursus onderbreekt of niet afmaakt.
 • Als u zich, wegens bijzondere omstandigheden, over een langere periode voor één of meerdere activiteiten/cursussen moet afmelden, volgt er in principe geen terugbetaling. In overleg met het bestuur kan deze eventuele (gedeeltelijke) restititue bepalen.
 • Uw deelname aan activiteiten/cursussen en carpoolen is altijd op eigen risico.
 • Dringend advies aan de eigenaar van de auto waarmee wordt gecarpoold om hier een inzittendeverzekering op te hebben/af te sluiten.
 • Voor carpooling op korte afstanden (< 10 km) wordt een bijdrage van € 2,00 p.p. gevraagd. Voor carpooling op langere afstanden (> 10 km) wordt per auto een vergoeding geadviseerd van € 0,25 per kilometer plus een aandeel in de (eventuele) parkeerkosten.
 • Op de website kunt u een deelnemerslijst vinden van alle deelnemers voor een activiteit. U kunt dan zelf contact opnemen met elkaar om af te spreken voor carpooling. De deelnemerslijst is alleen zichtbaar als u bent ingelogd op de website.
 • We vertrekken altijd op de afgesproken tijd.

 

Als wij bovenstaande richtlijnen in acht nemen, vormen wij met elkaar een soepel lopende organisatie. Daar heeft u als lid profijt van en voor bestuursleden maakt u het besturen en regelen aangenamer.