Huishoudelijk Reglement

 • U kunt zich uitsluitend aanmelden via de website bij Mijn KVG - Inloggen.

 • Digitaal aanmelden via de website bij Programma van 26 juni (09:00 uur) tot en met 14 augustus.

 • U hoeft geen contributie in te vullen. De contributie wordt bij de eerste factuur in rekening gebracht.

 • Voor wie de contributie per automatische incasso betaalt verandert er niets.

 • U krijgt per e-mail een factuur. U betaalt het totaalbedrag met vermelding van lidnummer (=debiteurennummer) en factuurnummer.

 • U wordt geplaatst op volgorde van inschrijving.

 • Uw aanmelding is pas geldig als de betaling binnen is.

 • Programmaonderdelen gaan alleen door bij voldoende deelname.

 • U krijgt automatisch via de e-mail bericht als u op de wachtlijst staat.

 • Waar de mogelijkheid is cursusgelden in twee keer te betalen dient u beide termijnen te betalen, ook als u de cursus onderbreekt of niet afmaakt. Wij maken immers afspraken met de docent in het begin van het verenigingsjaar op basis van het aantal deelnemers.

 • Als u zich, wegens bijzondere omstandigheden, over een langere periode voor één of meerdere activiteiten moet afmelden, volgt er in principe geen terugbetaling. Er kunnen persoonlijke situaties zijn die terugbetaling rechtvaardigen. In dat geval zal in overleg met het bestuur een beslissing genomen worden voor eventuele restitutie.

 • Uw deelname aan uitstapjes, excursies en meerijden is altijd op eigen risico.

 • Voor carpooling op korte afstanden is een bijdrage van € 2,00 p.p. redelijk.Voor carpooling op langere afstanden wordt een vergoeding gevraagd van € 0,20 per kilometer plus een aandeel in de (eventuele) parkeerkosten.

 • We vertrekken altijd op de afgesproken tijd.

Als wij bovenstaande richtlijnen in acht nemen, vormen wij met elkaar een soepel lopende organisatie. Daar heeft u als lid profijt van en voor bestuursleden maakt u het besturen en regelen aangenamer.