PRIVACYBELEID KVG BERKEL-ENSCHOT e.o.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die het KVG Berkel-Enschot e.o. (hierna: “KVG”) verwerkt van haar leden, deelnemers en andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van het KVG, deelneemt aan cursussen en/of activiteiten, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan het KVG verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie. 

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: KVG Berkel-Enschot e.o., Berkakker 42, 5171 SR Kaatsheuvel met KvK-nummer 40258300. De functionaris ledenbeheer is per e-mail bereikbaar via netietivitca.[antispam].@kvgberkelenschot.nl

 

Welke gegevens verwerkt het KVG en voor welk doel

In het kader van uw lidmaatschap en uw deelname aan cursussen en activiteiten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
 2. adresgegevens eventueel postadres
 3. telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.

 

Het KVG verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van derde instanties, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.
 2. Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van het KVG.
 3. Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.
 4. uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres zijn op deelnemerslijsten van cursussen en activiteiten zichtbaar op onze website op de besloten pagina’s.
 5. Uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met het KVG en u te informeren over de ontwikkelingen van het KVG.
 6. E-mail berichtgeving: het KVG gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail-nieuwsbrieven te sturen met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van het KVG. Afmelding voor deze nieuwsbrieven is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

 

Bewaartermijnen

Het KVG verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van een lidmaatschap. Hierna worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft het KVG passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt het KVG gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker heeft het KVG een bewerkersovereenkomst.

 

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

 1. Via de ledenadministratie van het KVG kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het KVG zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
 2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.Indien u klachten heeft over de wijze waarop het KVG uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via netietivitca.[antispam].@kvgberkelenschot.nl

 

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via netietivitca.[antispam].@kvgberkelenschot.nl

 

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van het KVG bekendgemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.