Disclaimer

 

Het gebruik van deze website is onderhevig aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

De gegevens op deze website zijn bedoeld als algemene informatie en kunnen altijd zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.
Wij streven zorgvuldigheid na bij het samenstellen en onderhouden van deze website.
Externe bronnen die via verwijzingen benaderbaar zijn worden betrouwbaar behandeld.
Voor de juistheid en volledigheid van de informatie staan wij niet in noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website.

Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.
De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van professioneel en/of deskundig advies.
Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen rekening en risico van de gebruiker.
Aan prijsopgaven op deze website kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend.


Alle rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie. Hieronder vallen onder andere: teksten, logo’s, handelsmerken en grafisch materiaal.

Disclaimer english

Use of this website is subject to the conditions and restrictions below.

By viewing this site and using the information provided thereon, you agree to these terms.

The information on this website is intended as general information and can always be changed without further notice.
We strive for care in compiling and maintaining this website.
External sources that are accessible via referrals are reliably treated.
We do not guarantee the correctness and completeness of the information, nor the faultless and / or uninterrupted functioning of the website.

You cannot derive any rights from the information provided.
The information provided is not intended to replace professional and / or expert advice.
Use of the information provided is at the user's own risk and expense.
No rights can be derived by the user from quotations on this website.


All rights holders, retain all rights regarding the information presented on this site. This includes, but is not limited to: texts, logos, trademarks and graphic material.