Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei.

Contributie

De contributie bedraagt € 27,50 per jaar.

  • Bij niet-tijdige betaling wordt € 2,50 in rekening gebracht.
  • Contante betaling van het lidmaatschap is niet mogelijk.
  • Opzegging dient per e-mail/schriftelijk te geschieden vóór het einde van het verenigingsjaar (31 mei) bij de ledenadministratie: netietivitca.[antispam].@kvgberkelenschot.nl.
  • Nieuwe leden kunnen zich HIER aanmelden.

 

Huisregels lidmaatschap

  • U kunt zich uitsluitend via de website aanmelden bij Contact – Aanmelden als nieuw lid.
  • De contributie wordt bij de eerste factuur in rekening gebracht.
  • U krijgt per e-mail een factuur. U betaalt het totaalbedrag onder vermelding van lidnummer (= debiteurennummer) en factuurnummer.
  • Betaling van factuur doet u per bank op bankrekeningnummer NL94 RABO 0128 4667 15 t.n.v. KVG Berkel-Enschot e.o.
  • De contributie kunt ook via automatische incasso betalen. Neem hiervoor contact op met de penningmeester via het contactformulier.