Afspraken KVG Berkel-Enschot e.o.

Alle informatie over onze vereniging en uw eigen gegevens (zoals inschrijvingen, persoonsgegevens en facturen) vindt u op de website www.kvgberkelenschot.nl
Veel informatie kunt u alleen bekijken als u op de website bent ingelogd..

Communicatie
Wij geven er de voorkeur aan dat onze leden met bestuur, contactpersonen, communiceren met een e-mailbericht en liever niet via de telefoon. Hierdoor is achteraf altijd duidelijk wat er wordt gevraagd en/of is afgesproken.

Beheer eigen gegevens
Bij Mijn KVG kan ieder lid (nadat u ingelogd bent) alle eigen zaken zelf regelen.
Als u uw gebruikersnaam en/of het wachtwoord vergeten bent, kunt u hier nieuwe accountgegevens opvragen. Ook kunt u bijvoorbeeld een andere gebruikersnaam of een ander wachtwoord aanmaken.
Persoonlijke gegevens, zoals (e-mail)adres of telefoonnummer kunnen hier gewijzigd worden. Het is in uw eigen belang dat de gegevens altijd actueel zijn.

Activiteiten/Cursussen
Deelname aan een activiteit of meerijden met andere leden gebeurt altijd op eigen risico.
Activiteiten vinden alleen doorgang bij voldoende deelname. Als een activiteit niet doorgaat, vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Inschrijving voor activiteiten/cursussen
U kunt enkel inschrijven via de website. Bij de activiteit staat de inschrijftermijn vermeld. Inschrijven bij het bestuur of contactpersonen is niet mogelijk.

Als de activiteiten meerdere keuzedata hebben, kunt u slechts voor één datum of tijdstip inschrijven, ook als er een wachtlijst is.

U krijgt na uw inschrijving via e-mail een bevestiging van alle activiteiten waarvoor u heeft ingeschreven. U kunt op deze manier controleren of alles klopt. Enkele dagen na uw inschrijving krijgt u de factuur. U kunt uw inschrijvingen ook nakijken op de website.

Na de inschrijftermijn wordt door de contactpersoon bekeken bij welke activiteiten wachtlijsten zijn ontstaan. In veel gevallen lukt het ons om nog een extra datum te verkrijgen en kunnen leden die op de wachtlijst staan alsnog deelnemen.

U kunt dus gerust inschrijven voor de wachtlijst. Houd in ieder geval de datum vrij in uw agenda.


Annulering van activiteiten/cursussen
Als u na het inschrijven toch wilt annuleren, kan dat alleen tot het moment waarop de factuur verstuurd wordt. Omdat de periode tussen inschrijving en facturering kort is, is het belangrijk om hiermee rekening te houden.

Annulering activiteit/cursus door bestuur
Wij raden u aan om kort voordat de activiteit plaatsvindt altijd nog even op de website te kijken. Daar vindt u de meest actuele informatie. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een activiteit op het laatste moment niet door kan gaan of dat er een wijziging in het programma is.

Deelname op een andere datum
Als u toch op een andere datum dan die waarop u had ingeschreven, aan een activiteit wilt deelnemen, kunt u - als er nog geen factuur verstuurd is - via het overzicht van uw eigen activiteiten op de website annuleren en daarna opnieuw inschrijven voor een andere datum.
Als er al een factuur verstuurd is, stuurt u uw verzoek tot deelname op een andere datum naar de contactpersoon van de activiteit. De naam van de contactpersoon is te vinden op de website.
Als u de datum van een inschrijving wijzigt, kunt u geen voorrang krijgen op leden die op de wachtlijst staan.
Als een verzoek tot deelname op een andere datum niet gehonoreerd kan worden, bijvoorbeeld omdat het maximum aantal deelnemers bereikt is, vindt er geen restitutie plaats mits de inschrijvingstermijn nog niet gesloten is.

Verhindering en afmelden voor een activiteit/cursus
Als u verhinderd bent, stuur dan een bericht naar de contactpersoon van de betreffende activiteit. De naam van de contactpersoon is te vinden op de website en in het programmaboekje.
Let op: bij verhindering en afmelding vindt er geen restitutie plaats omdat de kosten voor organisatie, ruimte, docent of begeleider enz. al gemaakt zijn.
Als u zich wegens bijzondere omstandigheden voor één of meerdere activiteiten moet afmelden, kunt u via ofni.[antispam].@kvgberkelenschot.nl, een verzoek doen voor restitutie van de kosten. Restitutie is ter beoordeling van het bestuur.

Vervangende deelname aan activiteit/cursus
Een ander lid van KVG Berkel-Enschot e.o. kan de plaats innemen van een deelnemer die verhinderd is. Dit gaat in overleg met contactpersoon en kan alleen wanneer er geen wachtlijst is.
Eventuele verrekening van de kosten dienen de leden onderling zelf te regelen.

Facturen
Let erop dat u het op de factuur vermelde bedrag binnen de gestelde betalingstermijn overmaakt op banknr: NL94 RABO 0128 4667 15.

Privacy
Ga vertrouwelijk om met persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, telefoonnummers enz.) van leden KVG Berkel-Enschot e.o. leden.

Beëindiging lidmaatschap
Als u het lidmaatschap wilt opzeggen, doet u dit vóór het einde van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei.