hoedjes

 
leeskring 2

EN WANDELING DOOR DE LITERATUUR   drs. Joost Minnaard

Ik lees graag, maar wat als ik het boek uit heb?
Een wandeling door de literatuur, in zes boeken.

Het lezen van een boek doe je meestal in je eentje: ‘Met een boek(je) in een hoek(je)’. En wat als je het uit hebt? Leg je het boek weg, of …?
Dan is er bij ons KVG tijd en gelegenheid om die individuele leeservaring met anderen te delen: waarover gaat het boek nu eigenlijk (thema) en waarom is het wel of niet (zeer) de moeite waard (vorm en inhoud)? Het boek kan verwijzen naar uiteenlopende zaken in maatschappij en cultuur.  Literatuur gaat natuurlijk altijd over mensen in hun context. Kortom: genoeg stof tot enthousiaste gesprekken over de literatuur, zowel over moderne Nederlandse als buitenlandse. Iedere bijeenkomst besteden we ook aandacht aan één of meer gedichten.

De eerste vier boeken zijn de volgende: bijeenkomst 1: Anjet Daanje, De herinnerde soldaat; bijeenkomst 2: Jeroen Brouwers, Cliënt E. Busken; bijeenkomst 3: Jan Brokken, De tuinen van Buitenzorg; bijeenkomst 4: Charlotte Vanden Broeck, Waagstukken.

Op de eerste bijeenkomst wordt het boek voor de laatste twee bijeenkomsten bekend gemaakt, zodat iedere deelnemer tijd genoeg heeft de boeken te lezen.

Op de cursusmiddagen wordt uitgegaan van een hand-out (met interessante wetenswaardigheden over boek, de auteur en de literatuur), die vooraf aan de deelnemers wordt toegestuurd. Tevens worden de gedichten toegestuurd waarmee elke middag afgesloten wordt.

Joost Minnaard studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de (Rijks)Universiteit Utrecht. Daarna gaf hij jarenlang Nederlands op de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen van Fontys Hogescholen en haar rechtsvoorgangers. Hij begeleidt leesclubs en heeft een ruime ervaring in het interviewen van auteurs.

 

Data                         maandag 27 sept., 1 nov., 29 nov. 2021;

                               17 jan., 21 febr. (aanvang 15:00 uur), 28 mrt. 2022

Tijd                          13:30 – 15:30 uur

Plaats                       Ons Koningsoord, Trappistinnentuin 77, BE

Kosten                      € 47,50

Afmelden                  bij contactpersoon

 

Contactpersoon     Ingrid Heuts

wandeling-literatuur

© KVG Berkel-Enschot e.o. 2021-2022