START PROGRAMMA NAJAAR 2024

Geplaatst op 10-06-2024  -  Categorie: Algemeen


Lieve dames,voorwoord-ria-jan-vlieger

Met veel plezier hebben wij, als bestuur, samen gewerkt om u weer een gevarieerd en interessant najaarsprogramma aan te kunnen bieden.
We hopen dan ook dat u weer in groten getale hiervoor zult inschrijven.
Zoals al eerder gemeld proberen we het probleem van de wachtlijsten op te lossen door extra data aan te bieden. Helaas lukt dat niet altijd, omdat wij rekening moeten houden met de financiële haalbaarheid van de activiteiten.

Misschien heeft u al gehoord dat er een verandering is gekomen in het filmprogramma. We hebben een oplossing gevonden door samen met het Vrouwennetwerk Goirle deze activiteit aan te bieden in het Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle. We hebben de hoop dat u daar met veel plezier gebruik van gaat maken.
Ook onze vereniging heeft te maken met prijsstijgingen. De huren van de zalen, het honorarium van de docenten, het duurder worden van koffie/thee en gebak en de tarieven van gidsen zijn daarvan de oorzaak.

Verder wil ik u dringend vragen als u bij bepaalde activiteiten onderling wilt schuiven of iemand anders voor u wilt laten invallen dit altijd in overleg te doen met de verantwoordelijke contactpersoon. Zij kan overzien wie er nog op de wachtlijst staat. Als bestuur vinden wij dat degenen die op deze lijst staan voorrang hebben, omdat dit het meest eerlijk is. Afgelopen seizoen heeft dit soms tot verwarring geleid en dat willen we graag voorkomen.

Gelukkig kunnen wij weer een behoorlijk aantal nieuwe leden verwelkomen.
We zien ernaar uit om u allen weer van harte welkom te heten bij de start van het nieuwe verenigingsjaar! Zeker in deze onzekere tijden, is het belangrijk en heel plezierig om met elkaar fijne, positieve momenten te beleven, interesses te delen en zo samen een onderlinge band te krijgen.
Zoals Merel Morre het zo mooi verwoordt:

“Kom binnen, schuif aan, schenk bij en wees thuis”!

Namens het bestuur wens ik u een prachtige, zonnige zomer en wij verheugen ons erop om u allen in het najaar weer te ontmoeten!

Ria Miedema- Kennis, voorzitter