hoedjes

 

Cursus psychologie

door mevrouw Yolanda Swaak-Beuken

Tijd

donderdagmiddag 13:30 uur - 15:30 uur

Data

17 oktober, 14 november en 12 december

Plaats

Ons Koningsoord, Trappistinnentuin 77, B-E

Kosten

€ 22,50

Contactpersoon

Mieke Baas 

e-mail mieke@kvgberkelenschot.nl

Afmelden

bij contactpersoon

Toelichting:

In de periode oktober t/m december 2018 heeft mevrouw Swaak een cursus psychologie gegeven. Dit tot ieders tevredenheid en de deelnemers hebben gevraagd om een vervolg. Samen met de docent zijn nieuwe onderwerpen gekozen.

Aan de orde zal komen: les 1 Dementie, les 2 Stress en PTSS, les 3 Persoonlijkheid en Persoonlijkheidsstoornissen. Voorkennis is niet nodig omdat mevrouw Swaak de “lessen” zeer toegankelijk maakt. Ieder die wil kan zijn inbreng geven en er is gelegenheid tot discussie.

Ook wie niet heeft deelgenomen aan de vorige cursus kan zich aanmelden omdat ieder onderwerp op zichzelf staat.

Er is plaats voor 25 personen. Aan het eind van elke bijeenkomst wordt een hand-out uitgedeeld.

 

cursus-psychologie

© KVG Berkel-Enschot e.o. 2021-2022