hoedjes

 

"VROUWEN DRAGEN DE WERELD"

Katholiek Vrouwengilde Berkel-Enschot e.o. is een open en onafhankelijke vereniging, toegankelijk voor alle vrouwen ongeacht leeftijd, afkomst, geloofsovertuiging of geaardheid. Wij bieden een ontmoetingsplaats voor alle vrouwen. Onze vereniging biedt de leden een inspirerend en uitdagend programma op het gebied van educatie, ontspanning en creativiteit. Wij staan open voor de wereld om ons heen waarin de positie van de vrouw onze speciale aandacht heeft.

Binnen het KVG vinden vrouwen aandacht voor elkaar, verbondenheid en saamhorigheid door ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.

Twee keer per jaar stellen wij een programma samen. Op deze website vindt u hierover alle informatie.

© KVG Berkel-Enschot e.o. 2021-2022