RONDLEIDING OVER DE CAMPUS VAN
TILBURG UNIVERSITY

rondleiding-over-de-campus-van-tilburg-university


In 1927 werd de Roomsch Katholieke Handelshoogeschool gevestigd in een statige villa in de binnenstad van Tilburg. De oprichting was onderdeel van het katholieke emancipatieproces dat sinds het midden van de negentiende eeuw in Nederland was begonnen. Vanwege de expansieve groei verhuisde de instelling in 1962 naar de huidige campuslocatie. De daaropvolgende jaren zou de inmiddels Katholieke Hogeschool Tilburg geheten instelling verder aan de weg timmeren: nieuwe faculteiten en opleidingen werden toegevoegd, het aantal gebouwen groeide gestaag, net als de studentenpopulatie en het personeelsbestand. In die tijd wist de hogeschool ook diverse kunst aan te kopen, veelal van moderne snit, die mede de basis vormt van de hedendaagse kunstcollectie van de universiteit.

Aan de hand van een spraakmakende rondleiding over de campus door één van onze experts, krijgt u het verhaal te horen over zowel de geschiedenis van de universiteit als over haar omvangrijke kunstcollectie. Ook zal er de nodige aandacht worden besteed aan de diverse soorten gebouwen die op de campus staan, waaronder het bekende Cobbenhagengebouw van architect Jos Bedaux, dat sinds 2013 een Rijksmonument is.

De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur en zal zowel binnen als buiten de gebouwen plaatsvinden (afhankelijk van het weer). Doordat de groepen kleinschalig zijn (max. 15 deelnemers per groep) is er tevens voldoende gelegenheid om aanvullende vragen te stellen of, naar gelang, op bepaalde aspecten dieper in te gaan. De rondleiding wordt afgesloten bij de kleine foyer in het Cobbenhagengebouw, waar momenteel een historische expositie is ingericht over de geschiedenis van de universiteit.

Start van de rondleiding is op de campus, voor de grote aula in het Cobbenhagengebouw. Aula staat aangegeven op verschillende borden.

 

Datum maandagmorgen 22 april
Tijd 10:30 uur - 12:30 uur
Plaats Warandalaan 2, Tilburg
Vervoer op eigen gelegenheid; bij samen rijden wordt een bijdrage verwacht
(zie Huisregels activiteiten/cursussen)
Kosten € 12,50
Afmelden bij contactpersoon 

Mieke Baas

De contactgegevens vindt u
onderaan deze pagina. U kunt
deze alleen zien als u bent ingelogd