LEZINGEN HET ONTSTAAN VAN DE STAAT ISRAËL
EN DE PALESTIJNSE KWESTIE
(Gerard Olthof)

lezingen-het-ontstaan-van-de-staat-israel-palestijnse-kwestie

 

Het Midden-Oosten vormt de schakel tussen Europa, Azië en Afrika. Het gebied is in de afgelopen 150 jaar economisch en strategisch belangrijk gebleken, mede vanwege de aanwezigheid van het Suezkanaal en een enorme olievoorraad. Dit maakte dat de grote mogendheden er altijd invloed probeerden uit te oefenen.
De twee lezingen gaan over het ontstaan van de staat Israël in het Midden-Oosten en het ontstaan van de Palestijnse kwestie. We bekijken daarbij eerst hoe het met het Joodse volk is gegaan sinds de periode van de klassieke oudheid tot de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).
De wortels van het ontstaan van de staat Israël in 1948 vinden we in de Eerste Wereldoorlog zelf. Na de periode van de Britse bezetting van Palestina daarna en het gruwelijke lot van het Joodse volk in de periode 1933-1945, ontwierpen de Verenigde Naties een plan waarin de Joden een eigen staat kregen. Ook de in Palestina wonende Arabieren (Palestijnen) zouden een eigen staat krijgen. In 1948 werd de staat Israël uitgeroepen, wat onmiddellijk leidde tot een oorlog met Arabische buurlanden en het ontstaan van het probleem van de Palestijnse vluchtelingen. Ook in 1956, 1967 en 1973 werden er oorlogen gevoerd.

In twee lezingen wordt uitgelegd hoe de staat Israël is ontstaan en wat daarbij de rol van de grote mogendheden was. Ook de positie van de Palestijnen en de verschillende Palestijnse bevrijdingsbewegingen komt aan de orde. Ten slotte wordt de vraag beantwoord hoe het komt dat Israël zich tot op heden heeft weten te handhaven in het Midden-Oosten en welke belangen het heeft bij de gebieden die het in 1967 veroverde.

Drs. Gerard Olthof, studeerde Geschiedenis aan de K.U. Nijmegen (Radbouduniversiteit) met als hoofdvak Wereldgeschiedenis van de twintigste eeuw.

U mag een introducé meenemen. Deze hoeft u van tevoren niet aan te melden. Als er te veel inschrijvingen zijn komt de mogelijkheid om introducés mee te nemen te vervallen. U hoort dit tijdig van ons via de contactpersoon.

 

Datum dinsdagavond 9 en 23 januari
Tijd 20:00 uur - 22:00 uur
Plaats Sociaal Cultureel Centrum De Schalm
Trappistinnentuin 77
5057 DJ Berkel-Enschot
Kosten € 17,50 (inclusief koffie/thee)
voor leden en introducés*
(*contante betaling bij binnenkomst)
Afmelden bij contactpersoon 

Marlies Peusens

De contactgegevens vindt u
onderaan deze pagina. U kunt
deze alleen zien als u bent ingelogd