LEZING WATERSCHAP, NUT EN NOODZAAK
(Erik de Ridder)

waterproblematiek-frank-de-grootFoto: Frank de Groot

 

Met het waterschap op weg naar een toekomstbestendige leefomgeving
Het klimaat verandert. Langere periodes van aanhoudende droogte, hevige piekbuien: ze laten zien dat onze omgeving hier nog niet op is voorbereid. Ook het watersysteem is kwetsbaar gebleken. Het weer wordt extremer, en tegelijkertijd neemt de druk op de ruimte toe en wordt er meer (grond)water verbruikt. Bovendien is ons water, ondanks alle inspanningen, nog steeds niet schoon genoeg. Daarnaast zijn er ook andere uitdagingen in de leefomgeving. Denk aan natuurherstel, de energie- en landbouwtransitie en de woningbouwopgave. Het watersysteem speelt een cruciale rol in ál deze uitdagingen.

In 2050 wil Waterschap De Dommel een leefomgeving die klaar is voor de toekomst en een watersysteem dat daarbij past. Dat laatste wil zeggen: een waterhuishouding die robuust, flexibel en in balans is met de natuur en de omgeving én zorgt voor een goede waterkwaliteit. De droge zomers van 2018, 2019 en 2020, én de wateroverlast in 2021 tonen de urgentie aan en laten zien dat de omgang met water fundamenteel moét veranderen. Deze grote veranderopgave heet de watertransitie.
Dit betekent dat het waterschap niet langer vooral water wil afvoeren, maar juist wil vasthouden. Niet schoon wil maken wat vervuild is, maar helpen voorkomen dat water vervuild raakt. En niet langer de omgeving en het watersysteem beïnvloeden om functies mogelijk te maken, maar functies helpen aanpassen aan de veranderende omstandigheden in omgeving en watersysteem. Innovatie, circulariteit, transitieprocessen en samenwerking met partners bepaalt de komende jaren de agenda van het waterschap.

Watergraaf Erik de Ridder neemt u mee in deze ontwikkeling en laat zien hoe ook u een bijdrage kunt leveren aan een toekomstbestendige leefomgeving.

U mag een introducé meenemen. Deze hoeft u van tevoren niet aan te melden. Als er te veel inschrijvingen zijn komt de mogelijkheid om introducés mee te nemen te vervallen. U hoort dit tijdig van ons via de contactpersoon.

 

Datum dinsdagavond 9 april
Tijd 20:00 uur
Plaats Sociaal Cultureel Centrum De Schalm
Trappistinnentuin 77
5057 DJ Berkel-Enschot
Kosten € 10,00 (inclusief koffie/thee)
voor leden en introducés*
(*contante betaling bij binnenkomst)
Afmelden bij contactpersoon 

Wilma van Lieshout

De contactgegevens vindt u
onderaan deze pagina. U kunt
deze alleen zien als u bent ingelogd