LEZING POST COVID
EN DE ROL VAN C-SUPPORT
(Annemieke de Groot)

lezing-post-covid-en-de-rol-van-c-support

 

De coronapandemie is ingrijpend geweest. Voor de velen die ernstig ziek zijn geworden op dat moment, door de impact en de gevolgen van de maatregelen op het moment van de pandemie, maar ook voor een grote groep mensen die langdurig de gevolgen ondervindt van het doormaken van COVID-19.

Annemieke de Groot, bestuurder van Q – en C-support, zal dieper ingaan op de lange termijn gevolgen van COVID-19 en wat met name C-support nog steeds doet voor deze doelgroep die hierdoor getroffen is.

De basis voor de huidige organisatie is gelegd in 2013. Ten gevolge van de Q-koorts epidemie van 2007-2012 bleef een aanzienlijke groep patiënten nog onbekende klachten houden. Q-support werd door de overheid in het leven geroepen om deze doelgroep tijdelijk te adviseren, te ondersteunen en om onderzoek uit te voeren. Op het moment dat vergelijkbaar een groep patiënten langdurig klachten ontwikkelde ten gevolge van COVID-19 kreeg Q-support de opdracht om C-support in te richten. Een expertisecentrum waar coronapatiënten terecht kunnen met al hun vragen. De dienstverlening bij C-support heeft ten gevolge van de aanzienlijke toename van patiënten een grote vlucht genomen. U wordt meegenomen in de wereld van post-COVID vanuit het perspectief van C-support.

Vanuit een ruime ervaring in gemeentelijke functies en later als directeur van een Veiligheidshuis heeft Annemieke de Groot een visie ontwikkeld over het feit dat samenwerking rondom een patiënt/cliënt onontbeerlijk is. Deze visie staat centraal in de wijze van werken binnen C-support. Hoe weerbarstig is de wereld van een patiënt met een postinfectieuze aandoening en welke stappen worden ondernomen om deze en eventuele toekomstige uitbraken van infectieziekten beter voor het voetlicht te krijgen?

U mag een introducé meenemen. Deze hoeft u van tevoren niet aan te melden. Als er te veel inschrijvingen zijn komt de mogelijkheid om introducés mee te nemen te vervallen. U hoort dit tijdig van ons via de contactpersoon.

 

Datum donderdagmiddag 18 januari
Tijd 14:00 uur - 16:00 uur
Plaats Sociaal Cultureel Centrum De Schalm
Trappistinnentuin 77
5057 DJ Berkel-Enschot
Kosten € 10,00 (inclusief koffie/thee)
voor leden en introducés*
(*contante betaling bij binnenkomst)
Afmelden bij contactpersoon 

Ria Miedema

De contactgegevens vindt u
onderaan deze pagina. U kunt
deze alleen zien als u bent ingelogd