LEZING EEN INKIJK IN STERK HUIS
Lian Smits en Ilona Brekelmans

een-inkijk-in-sterk-huis-2


Sterk Huis is een organisatie die gespecialiseerd is in opvang van vrouwen en kinderen als er sprake is van geen veilige leefomgeving door huiselijk geweld.
Tijdige signalering van risico’s in gezinnen is wezenlijk voor het voorkomen van geweld en ontwikkelingsdreiging. Als er sprake is van ernstig geweld biedt Sterk Huis veilige opvang en behandeling voor vrouwen en kinderen.
Ook biedt Sterk Huis opvang en behandeling aan mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en mensenhandel.
Het doel van Sterk Huis is om te zorgen dat iedereen, met de juiste (trauma)behandeling en begeleiding, een veilig en zelfstandig leven kan gaan leiden.

Sterk Huis is een fusieorganisatie van Kompaan (Jeugd- en Gezinshulpverlening ) en De Bocht ( vrouwenhulpverlening/hulpverlening bij geweld in afhankelijkheidsrelaties).
Beide organisaties hebben een decennialange geschiedenis in de regio Hart van Brabant en Goirle.

In deze lezing wordt ingegaan op belangrijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren, op de huidige situatie in de hulpverlening en op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De sprekers zullen een inkijk geven hoe de hulpverlening van Sterk Huis er concreet uitziet. Het is van groot belang dat er een goede verbinding is met de maatschappij en Sterk Huis om hun werk goed te kunnen doen. De sprekers zullen ook ingaan op de manier waarop de vele vrienden en vrijwilligers van Sterk Huis een rol spelen en betrokken zijn.

De sprekers van deze avond zijn :
Lian Smits (bestuurder van Sterk Huis en Veilig Thuis Midden Brabant)
Ilona Brekelmans (hoofd inhoudelijke ontwikkeling).

U mag een introducé meenemen. Deze hoeft u van tevoren niet aan te melden. Als er te veel inschrijvingen zijn komt de mogelijkheid om introducés mee te nemen te vervallen. U hoort dit tijdig van ons via de contactpersoon.

 

Datum donderdagavond 31 oktober
Tijd 19:30 uur - 21:30 uur
(afwijkende tijd!)
Plaats Sociaal Cultureel Centrum De Schalm
Trappistinnentuin 77
5057 DJ Berkel-Enschot
Kosten € 10,00 inclusief koffie/thee
voor leden en introducés*
(*contante betaling bij binnenkomst)
Afmelden bij contactpersoon 

Ria Miedema

De contactgegevens vindt u
onderaan deze pagina. U kunt
deze alleen zien als u bent ingelogd