EXCURSIE BEGIJNENHOFROUTE BREDA

excursie-begijnenhofroute-breda


Het Bredase Begijnhof bestaat ruim 750 jaar. Het Gilde de Baronie verzorgt een Begijnhofroute waarin deze lange geschiedenis aan bod komt.
Het dagelijks wel en wee van de begijnen evenals de plaats en functie van een Begijnhof door de jaren heen wordt toegelicht. In 1990 stierf het laatste Bredase begijntje, waarmee de oudste “thuiszorginstelling“ van de stad tot het verleden behoorde.

Ingegaan wordt op de aloude band van de Bredase begijnen met het Huis van Oranje-Nassau. Tevens wordt stilgestaan bij de gevolgen van de Reformatie.
De wandeling voert langs de plaats waar tot 1535 het eerste hof lag. Via het Valkenberg en het Kapucijnenhof gaat de route verder naar het huidige Begijnhof.

Verder passeren deze bijzonderheden de revue: Begijnenrijst, Bleekveld en Bewaarschool; Kakhuis, Kosterij en Kruidentuin; Wasserij, Washuis en Waterstaatsstijl. Natuurlijk komen ook de maatschappelijke en religieuze taken van de begijnen aan de orde.

De rondleiding duurt anderhalf uur.

 

Datum donderdagmorgen 11 april
Tijd 14:00 uur - 15:30 uur
Plaats Ingang Grote Kerk
Kerkplein 2, Breda
Vervoer op eigen gelegenheid; bij samen rijden wordt een bijdrage verwacht
(zie Huisregels activiteiten/cursussen)
Kosten € 6,50
Afmelden bij contactpersoon 

Henriëtte Kersemaekers

De contactgegevens vindt u
onderaan deze pagina. U kunt
deze alleen zien als u bent ingelogd