Filosofie
drs. Nelleke Canters

 filosofie 3

 

Van nature kunstmatig, onderweg naar Homo Sapiens 3.0.
We staan op de grens van twee grote culturele tijdperken. De opkomst van nieuwe technologieën, alsook de toenemende mondialisering van de wereld, openen de weg naar een nieuwe, nog niet uitgekristalliseerde levenswijze.

Dit biedt voor het eerst in de geschiedenis de kans om de menselijke conditie radicaal te veranderen. Veel mensen maken zich dan ook zorgen over de toenemende maakbaarheid van het menselijk lichaam, de onbeheersbaarheid van met Biochips uitgeruste robots, of over Artificiële Intelligentie. Ze vrezen dat zinloosheid het uiteindelijke gevolg zal zijn. Krachtige middelen om onszelf te veranderen, toch is het de mens zélf die hier zin en betekenis aan zal geven. Of is dit betekenis-geven als bij uitstek een menselijk kenmerk, een gepasseerd station? Een vraag die zeer veel oproept.

Dit leidt tot complexe vraagstukken die de zinvolheid van ontwikkelingen aan de kaak stellen. Want wat, als de kwaliteiten die we waarderen, zoals kennis, talent of vaardigheden, een kwestie wordt van het juiste bestand in de hersenen downloaden? Als alles maakbaar wordt, wat zijn dan nog intrinsieke waarden? Als je leefwereld is teruggebracht tot je afstandsbediening, zou je dan niet de motivatie verliezen om nog iets ‘groots’ te ondernemen?
Welke deze uitdagingen zijn, daarover gaat het deze cursus.

Opbouw cursus:
1. Uitleg over de mens die als cultuur wezen zijn ‘natuur’ altijd heeft
    willen overstijgen.
2. Film: Ex Machina.
3. Onderweg naar Homo Sapiens 3.0.
    Over mogelijkheden in de ontwikkelingen binnen de versmeltende
    technologieën zoals Cognitie- Nano- en Biotechnologie.

Drs. Nelleke Canters was 25 jaar docent filosofie aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven, onderzoeker aan het Nietzsches Kolleg in Weimar en bestuurslid van de Wijsgerige Kring Eindhoven. Zij is directeur van het Centrum voor Filosofie & Kunst in Budel.

 

Data donderdagavond 7, 14 en 28 november
Tijd 19:30 uur - 21:30 uur 
(afwijkende tijd!)
Locatie Sociaal Cultureel Centrum De Schalm
Trappistinnentuin 77
5057 DJ Berkel-Enschot
Kosten € 45,00 voor drie keer
(inclusief koffie/thee)
Afmelden bij contacpersoon

Ria Miedema

De contactgegevens vindt u
onderaan deze pagina. U kunt
deze alleen zien als u bent ingelogd