LEZING ‘SLAAPSTOORNISSEN’
Piet Maandonks

lezing-slaapstoornissen 2

 

Pas als iemand niet goed slaapt, wordt duidelijk dat slapen niet zo van-zelfsprekend is als men vaak denkt.
Veel mensen kampen met slaapproblemen en die problemen kunnen heel divers van aard zijn.

Iedereen heeft wel eens moeite met slapen of is overdag wel eens slape-rig, vermoeid en daardoor prikkelbaar. Maar als klachten lang aanhou-den, kan er sprake zijn van een slaapstoornis. Aan een slaapstoornis kan een lichamelijk probleem ten grondslag liggen.
Maar ook andere factoren kunnen een slaapstoornis veroorzaken. De gevolgen van een slaapstoornis voor iemands functioneren in het dage-lijks leven verschillen per persoon. Het gebeurt regelmatig dat iemand zich niet bewust is van een mogelijk verband tussen klachten overdag en de kwaliteit van de slaap.

Piet Maandonks werkt als regie slaapverpleegkundige bij het Centrum voor slaapgeneeskunde van de Stichting Kempenhaeghe in Heeze.
Tijdens de lezing vertelt hij aan de hand van een powerpointpresentatie over onze slaap en welke stoornissen er zijn. Veel dingen zult u herken-nen maar ook heel veel voorbeelden zullen u ‘wakker maken'. Slaapt u goed of valt er nog wat te verbeteren?

 

Datum donderdag 12 januari
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77
5057 DJ Berkel-Enschot
Kosten € 7,50
Afmelden bij contactpersoon 

Henriëtte Kersemaekers

De contactgegevens vindt u
onderaan deze pagina. U kunt
deze alleen zien als u bent ingelogd