hoedjes

 
jaarverslag

 

Jaarverslag KVG Berkel-Enschot e.o.  1 juni 2020 t/m 31 mei 2021

 

Bestuur

Voorzitter a.i.                                                          Antoinette Lombarts-Vesters

Vice-voorzitter                                                       Mieke Baas-van Boxtel

Penningmeester                                                    Wilma van Lieshout-van der Steen

Secretaris                                                               Marij van Spreeuwel

Administratie cursussen en activiteiten              Cora Hoes-Staleman

en ledenadministratie

Lid                                                                           Ria Miedema-Kennis

Lid                                                                           Henriëtte Kersemaekers-van Iersel

Kandidaat-lid                                                         Ineke Jansen-van Beckhoven

 

Bestuursmutaties

In de brief van 9 oktober 2020 is melding gemaakt van de voordracht van Henriëtte Kersemaekers-van Iersel als nieuw bestuurslid voor een periode van drie jaar en van Ineke Jansen-van Beckhoven als kandidaat-bestuurslid. Hierop zijn geen bezwaren ontvangen.

 

Vergaderingen:

Elf vergaderingen, waarvan zes in CC De Schalm/Ons Koningsoord, twee via Zoom, één mailvergadering en twee bij een bestuurslid thuis.

 

Contributie:

€ 27,50 per jaar, met eenmalige reductie voor het verenigingsjaar 2020-2021 van € 7,50 vanwege besparing op uitgaven omdat er geen jaarvergadering en geen kerstviering georganiseerd is kunnen worden. (Deze reductie wordt voor de desbetreffende leden toegepast op de contributie voor het verenigingsjaar 2021-2022.)

 

Leden 

Per 31 mei 2021:

aantal leden:                        360

incl. nieuwe leden:              10

incl. afmeldingen:                13

incl. overleden leden:           5

 

Lief en leed

Overleden leden: Bep van Mierlo-van Berkel (4.6.2020), Corrie Maarse-van Kuijk (1.8.2020), Jannie Kok-Claus (15.10.2020), Marianne Geurts-Heerkens (29.12.2020), Gabriëlle Vossen-Busch (28.5.2021).

 

Website KVG

De website wordt bijgehouden door Ingrid Smeets-Hoes in opdracht van  Cora Hoes-Staleman.

 

KVG Gewest Noord-Brabant

Gewest Tilburg is sinds maart 2019 (laatste Gewestvergadering) verleden tijd.

De samenwerking voor de filmcursus (voortvloeisel uit de samenwerking met het Gewest)  wordt nog altijd gecontinueerd; via het zogenaamde “Paarse Boek” worden succesvolle activiteiten van de KVG's uitgewisseld.

 

Bijdrage Paarse Boek: dit verenigingsjaar zijn geen activiteiten doorgegeven aan Corry Zoetekouw, coördinator van het “Paarse Boek”.

 

CC De Schalm/Ons Koningsoord

-Raad van Advies CC De Schalm

Vertegenwoordiging KVG door Antoinette, voorzitter, en bestuurslid Cora.

Najaarsvergadering was geannuleerd. In plaats daarvan kon middels een schriftelijke uitwisseling via een zgn. VIP-formulier door alle gebruikers hun reactie kenbaar gemaakt worden. Hierin zijn onze zorgen geuit over ruimtecapaciteit en akoestiek in Ons Koninsgoord.

 

-Platform 533

Vertegenwoordiging KVG door Antoinette, voorzitter, en bestuuslid Cora.

Ontwikkelingen rondom de nieuwe zaal. CC De Schalm is hierover nog altijd in gesprek met de gemeente. Deze heeft positief gereageerd op programmering, maar er zijn zeker nog ‘hobbels’ te nemen. CC De Schalm houdt goede hoop en gaat ervan uit dat hierover in 2021 een definitieve beslissing wordt genomen. (info dd. 22.4.2021)

 

Culturele groep: museumgroep olv gids

Marjan Braskamp en Marjan van Eijkeren-Loots.

 

Cultuurhistorische groep : daguitstap met bus naar historische locaties

Truus Daamen, Elly van Gorp, Ingrid Heuts en Yolande Wertenbroek.

 

Cursussen

Hatha Yoga {lessen 9 en 16/11: uitgevallen; in voorjaar verlengd t/m eind juni (4 lessen in juni), ter compensatie van de lessen in november 2020 i.v.m. slecht functioneren verwarming}; (ivm lockdown annulering: 14 lessen met terugbetaling)

Nordic Walking

Culturele groep (najaar 2020 en voorjaar 2021: geen museumbezoek vanwege corona)

Cultuurhistorische groep (idem)

Filosofie (plus extra avond: film over Hannah Arendt))

Literatuur (ivm lockdown annulering van 2 lessen met terugbetaling)

Kunstgeschiedenis (ivm lockdown deel II voor 2021 geannuleerd, met terugbetaling)

Tekenen/Schilderen (lessen 6 en 13/11: uitgevallen; met 4 en 11/12 verlengd; (ivm lockdown geen inhaallessen in voorjaar 2021 en daarom 10 lessen terugbetaling)

Filmcursus: geannuleerd

Psychologie: vervallen vanwege ziekte docent

 

Activiteiten

Bezoek Atelier Beeldhouwkunst J&M Bremers, Helvoirt (11/9, 21/9; geannuleerd: 1/10 en 9/10)

Historische wandeling Oirschot met lunch (16/9 en 23/9)

Excursie De Dobbelhoeve, boederij nieuwe stijl, Udenhout: geannuleerd

Bevrijdingswandeling (centrum Tilburg) (12/10 en 13/10)

Natuurwandeling: geannuleerd

Excursie Capi Europe BV (bloempotten), Tilburg: alledrie geannuleerd

S.M.E.T.-koffieconcert bij het Cenakel in Tilburg: geannuleerd

Wereldmuziek (Azië) (29/10 en 10/12)

Lunch Restaurant Waanzinnig, Tilburg (27/11, 11/12 en 18/12): alledrie geannuleerd

Bezoek Amarylliskwekerij Romerama, Loenhout (B): geannuleerd.

 

 

Workshops

Geen

 

Lezingen/presentaties

‘Over het Joodse meisje Fanny Philips’, René Kok

‘Lezing over Koning Willem II en Tilburg’, Nico Kwantes (2 data)

 

Programmaboekje voorjaar 2021

Door de vele onzekerheden en bedreigingen voor onze kwetsbare leden bleef heel veel van onze Activiteitenkalender in de koelkast; een boekje was niet vooraf te maken. Gekozen was voor het voorstellen van een activiteit per mail, kort voor de activiteit, op het moment dat het kans van slagen had; inschrijving en prijs zouden daarin worden voorgesteld, maar helaas: dat is niet het geval geweest.

 

Kennismakingsmiddag nieuwe leden

Donderdag 24 september, bezocht door 16 dames (aangeschreven: 38).

 

Bemoedigende brieven naar de leden

25 oktober 2020: ‘Geluk is harmonie tussen omstandigheden en behoeften’.  

20 januari 2021: ‘Er zijn overal bloemen voor wie ze wil zien’.

26 mei 2021: ‘We vliegen uit’.

 

Jaarvergadering 2020

De oorspronkelijke datum van 7 oktober werd verschoven naar 11 november. Achterhaald door de feiten kwam de jaarvergadering helemaal te vervallen.

 

Kerstviering 2020

In verband met de lockdown kon dit verenigingsjaar geen kerstviering georganiseerd worden.

 

De jaarlijkse donatie* (bedrag € 375,-) ging naar de Voedselbank Tilburg. (*gewijzigd in kerstdonatie, vlgs besluit in vergadering van 2 oktober 2020)

 

 

Marij van Spreeuwel

secretaris

juni 2021

© KVG Berkel-Enschot e.o. 2021-2022