hoedjes

 
filosofie

FILOSOFIE:  “DE PEST” ALBERT CAMUS   drs. Nelleke Canters

 Albert Camus: ‘Onmacht tegenover het leven is niet absoluut’.

In het werk van Albert Camus staat de idee centraal dat het ‘absurde’, de confrontatie tussen onze wil om de wereld te beheersen en de weigering van deze wereld om daar aan te voldoen, ons hele mens-zijn bepaalt. Deze gedachte heeft hij op aangrijpende en zeer herkenbare wijze uitgewerkt in o.a. zijn roman De Pest (1947).

Wanneer in 2020 de pandemie COVID-19 de hele wereld in haar greep heeft, wordt De Pest van Camus in zeer grote oplages herdrukt en uitgegeven. Over de gehele wereld is er plots een enorme vraag naar dit werk. De reden? Mensen herkennen de existentiële angst en het absurde van hun existentie in de roman nu ze zelf getroffen worden door een pandemie.

Wellicht weet u dat de roman gaat over de stad Oran waar de pest uitbreekt en de stad in quarantaine opgesloten wordt. Na verloop van tijd vervlakken alle emoties en de mens wordt heen en weer geslingerd tussen hoop en wanhoop. Alle vanzelfsprekendheden verdwijnen vanwege onmacht iets aan de situatie te kunnen veranderen.

Toch is Camus onmacht tegenover het leven niet absoluut, maar betrekkelijk. De tragiek van het menselijk bestaan komt niet alleen tot uitdrukking in het feit dat de mens gevoelsmatig en verstandelijk zijn leven en de wereld met absurditeit bekleedt.

In twee avonden zal inzichtelijk worden gemaakt welke de zwaartepunten zijn in Camus’ werk. Ook zal er een biografische schets van hem worden gegeven omdat zijn leven en werk nauw met elkaar samenhangen.

 

Drs. Nelleke Canters was 25 jaar docent filosofie aan de Fontys Hogescholen te Eindhoven, onderzoeker aan het Nietzsche Kolleg te Weimar en bestuurslid van de Wijsgerige Kring Eindhoven. Ze is directeur van het Centrum voor Filosofie & Kunst te Budel en verzorgt ieder jaar een denkvakantie in samenwerking met diverse buitenlandse universiteiten. Van haar hand verscheen in 2018 het boek Pluraliteit van de Levenskunsten.

 

Datum                       donderdag 11 en 18 november

Tijd                           20:00 uur

Plaats                        Ons Koningsoord, Trappistinnentuin 77, BE

Kosten                       € 27,50

Afmelden                   netietivitca.[antispam].@kvgberkelenschot.nl

 

Contactpersoon         Ria Miedema

                              

© KVG Berkel-Enschot e.o. 2021-2022