Excursie Waterzuivering Tilburg-Noord

waterzuivering-tilburg-noord

 

De waterzuivering in Tilburg Noord zuivert het afvalwater van de stad Tilburg en de dorpen Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel. Het gezuiverde water wordt geloosd op de rivier de Zandley. De hoeveelheid water die er dagelijks gezuiverd wordt is gemiddeld 70.000 kubieke meter per dag. Bij extreem veel neerslag loopt dit nog verder op. Als het ontvangende water de Zandley dit niet allemaal kan verwerken, wordt het teveel aan water gebufferd in grote vijvers.

Bijzonder aan deze waterzuivering is dat er energie wordt gewonnen. Door gisting wordt methaangas uit het slib gehaald. Het gas wordt gebruikt om met behulp van een warmtekrachtinstallatie elektriciteit te maken. Hiermee voorziet de zuivering in zijn eigen energiebehoefte.

Waterzuivering Tilburg Noord vindt het fijn om mensen rond te leiden: “Door een excursie naar de rioolwateringzuivering werken wij samen aan het waterbewust maken van zoveel mogelijk inwoners van het Dommelgebied” is hun motivatie.

 

Datum vrijdag 16 september 2022
Tijd 13:30 – 15:30 uur
Locatie Vloeiveldweg 2
5048 TD Tilburg
Kosten € 3,50
Vervoer op eigen gelegenheid
Afmelden bij contactpersoon

Henriëtte Kersemaekers

De contactgegevens vindt u
onderaan deze pagina.
U kunt deze alleen zien als u
bent ingelogd.