Filosofie: Simone de Beauvoir
drs. Nelleke Carterscursus-filosofie

 

De belangstelling voor het filosofische en literaire werk van Simone De Beauvoir herleeft. Hiertoe heeft de in 2019 verschenen biografie Simone De Beauvoir, een leven van de filosofe Kate Kirkpatrick toe bijgedragen. Kirkpatrick stelt ‘dat eerdere biografen haar filosofie niet op de eerste plaats zetten en daardoor werd haar belang voor de filosofie onderschat. Meestal wordt haar leven vooral verteld als een langgerekte romance met Sartre’. Maar dit is onjuist. Wat we zien is dat zij juist in tegenstelling tot Sartre in staat was om buiten haar eigen perspectief te stappen en daardoor kon komen tot het begrijpen van andere wijzen van denken. Dat zij daar succesvol in was getuigt haar consequent volgehouden politieke engagement en strijd voor onderdrukten, niet alleen vrouwen.

In De Beauvoirs filosofie draait alles om de vrijheid, het worden. Vrijheid is niet in het bezit van mannen en is niet een probleem van vrouwen. Het is dat waar ieder mens in zou moeten delen. De mens is volgens haar een wezen dat in vrijheid naar creativiteit en activiteiten verlangt en streeft. Dit inzicht maakt haar werk zo interessant en actueel. Daarom is De Beauvoir nog steeds een zeer invloedrijk denker en inspiratiebron voor vrouwen. In zowel Nederland als daarbuiten wordt binnen academische kringen haar werk weer zeer gewaardeerd, met name vanwege de originaliteit en authenticiteit. In 2020 verscheen het door Ruud Welten geschreven boek Wie is er bang van De Beauvoir, waarin hij haar één van de grootste denkers noemt van de 20e eeuw. Het boek werd in 2021 genomineerd voor de Socratesbeker. Hij ziet haar hoofdwerk De Tweede sekse als het meest belangrijke werk dat de 20e eeuw heeft gekend.

In twee avonden zal inzichtelijk worden gemaakt wat de invloed van het werk van Simone De Beauvoir is geweest op ons denken in de 20e eeuw en zal er ook een biografische schets worden gegeven over haar leven en werk dat nauw met elkaar verbonden is.

Drs. Nelleke Canters was 25 jaar docent filosofie aan de Fontys Hogescholen te Eindhoven, onderzoeker aan het Nietzsche Kolleg te Weimar en bestuurslid van de Wijsgerige Kring Eindhoven. Zij is directeur van het Centrum voor Filosofie & Kunst te Budel. Zij verzorgt ieder jaar een denk-vakantie in samenwerking met diverse buitenlandse universiteiten. Van haar hand verscheen in 2018 het boek Pluraliteit van de Levenskunsten.

 

Data donderdag 10 en 24 november 2022
Tijd 20:00 uur
Locatie Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77
5057 DJ Berkel-Enschot
Kosten € 29,50
Afmelden bij contactpersoon

Ria Miedema

De contactgegevens vindt u
onderaan deze pagina. U kunt
deze alleen zien als u bent ingelogd