Een wandeling door de literatuur
drs. Joost Minnaard

Wandeling door de literatuur

 

Het lezen van een boek doe je meestal in je eentje: ‘Met een boek(je) in een hoek(je)’. En wat als je het uit hebt? Leg je het boek weg, of …?

Dan is er bij onze KVG de tijd en gelegenheid om die individuele leeservaring met anderen te delen: waarover gaat het boek nu eigenlijk (thema) en waarom is het wel of niet (zeer) de moeite waard (vorm en inhoud)? Het boek kan verwijzen naar uiteenlopende zaken in maatschappij en cultuur. Literatuur gaat natuurlijk altijd over mensen in hun context.

Kortom: genoeg stof tot enthousiaste gesprekken over de literatuur zowel over moderne Nederlandse als buitenlandse.
Iedere bijeenkomst besteden we ook aandacht aan een of meer gedichten. Dit alles onder (bege)leiding van drs. Joost Minnaard.

De eerste vijf boeken zijn de volgende:
Bijeenkomst 1: Anjet Daanje, Het lied van ooievaar en dromedaris
Bijeenkomst 2: Jutta Chorus, Alma’s dochters
Bijeenkomst 3: Pieter Waterdrinker, Tsjaikovskistraat 40
Bijeenkomst 4: Annie Ernaux, De jaren
Bijeenkomst 5: Jaap Robben, Schemerleven

Op de eerste bijeenkomst wordt het boek voor de laatste bijeenkomst bekend gemaakt, zodat iedere deelnemer tijd genoeg heeft de boeken te lezen. Op de bijeenkomsten wordt uitgegaan van een hand out met interessante wetenswaardigheden over het boek, de auteur en de literatuur. Deze wordt vooraf aan de deelnemers toegestuurd. De cursisten krijgen de gedichten ook in hun bezit.

De docent, drs. Joost Minnaard, studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de (Rijks)Universiteit Utrecht. Daarna gaf hij jarenlang Nederlands op de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen van Fontys Hogescholen en haar rechtsvoorgangers. Hij begeleidt leesclubs en heeft een ruime ervaring in het interviewen van auteurs.

 

Data 2023: 18 september, 16 oktober en 27 november
2024: 22 januari, 19 februari en 25 maart
Tijd maandagmiddag, 13:30 – 15:30 uur
Locatie Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77
5057 DJ Berkel-Enschot
Kosten € 49,50 (inclusief koffie/thee)
Afmelden bij contactpersoon

Ingrid Heuts

De contactgegevens vindt u
onderaan deze pagina. U kunt
deze alleen zien als u bent ingelogd