Een wandeling door de literatuur
drs. Joost Minnaardcursus-literatuur

 

Ik lees graag, maar wat als ik het boek uit heb?
Een wandeling door de literatuur, in zes boeken.

Het lezen van een boek doe je meestal in je eentje: ‘Met een boek(je) in een hoek(je)’. En wat als je het uit hebt? Leg je het boek weg, of …?

Dan is er bij onze KVG tijd en gelegenheid om die individuele leeservaring met anderen te delen: waarover gaat het boek nu eigenlijk (thema) en waarom is het wel of niet (zeer) de moeite waard (vorm en inhoud)? Het boek kan verwijzen naar uiteenlopende zaken in maatschappij en cultuur. Literatuur gaat natuurlijk altijd over mensen in hun context. Kortom: genoeg stof tot enthousiaste gesprekken over de literatuur, zowel over moderne Nederlandse als buitenlandse. Iedere bijeenkomst besteden we ook aandacht aan één of meer gedichten.

De eerste vijf boeken zijn de volgende:
- bijeenkomst 1: Lisa Weeda, Aleksandra
- bijeenkomst 2: Annejet van der Zijl, Fortuna’s kinderen
- bijeenkomst 3: Damon Galgut, De belofte
- bijeenkomst 4: Raffella Romagnolo, Antonio’s oog
- bijeenkomst 5: Stefan Hertmans, De opgang.

Op de eerste bijeenkomst wordt het boek voor de laatste bijeenkomst bekend gemaakt, zodat iedere deelnemer tijd genoeg heeft de boeken te lezen.
Op de cursusmiddagen wordt uitgegaan van een hand-out (met interessante wetenswaardigheden over boek, de auteur en de literatuur), die vooraf aan de deelnemers wordt toegestuurd. Tevens worden de gedichten toegestuurd waarmee elke middag afgesloten wordt.

Joost Minnaard studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de (Rijks)Universiteit Utrecht. Daarna gaf hij jarenlang Nederlands op de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen van Fontys Hogescholen en haar rechtsvoorgangers. Hij begeleidt leesclubs en heeft een ruime ervaring in het interviewen van auteurs.

 

Data maandag 26 sept., 17 okt., 28 nov. 2022;
16 jan., 6 febr., 27 mrt. 2023
Tijd 13:30 – 15:30 uur
Locatie Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77
5057 DJ Berkel-Enschot
Kosten € 47,50
Afmelden bij contactpersoon

Ingrid Heuts

De contactgegevens vindt u
onderaan deze pagina. U kunt
deze alleen zien als u bent ingelogd