kvg-hoedjes-met-tekst-website2

 

 

Belangrijk bij aanmelding en deelname

  • U kunt zich uitsluitend aanmelden via de website www.kvgberkelenschot.nl en daar >mijn KVG - inloggen<.

  • Digitaal aanmelden kan van 28 juni tot en met 15 augustus 2020.

  • U hoeft geen contributie in te vullen. De contributie wordt bij de eerste factuur in rekening gebracht.

  • Voor wie de contributie per automatische incasso betaalt verandert er niets.

  • U krijgt per e-mail een factuur. U betaalt het totaalbedrag met vermelding van lidnummer (=debiteurennummer) en factuurnummer.

  • Uw aanmelding is pas geldig als de betaling binnen is.

  • U wordt geplaatst op volgorde van inschrijving.

  • Programmaonderdelen gaan alleen door bij voldoende deelname.

  • U krijgt automatisch via de e-mail bericht als u op de wachtlijst staat.

  • Waar de mogelijkheid is cursusgelden in twee keer te betalen dient u beide termijnen te betalen, ook als u de cursus onderbreekt of niet afmaakt. Wij maken immers afspraken met de docent in het begin van het verenigingsjaar op basis van het aantal deelnemers.

Geen terugbetaling bij:

 • bedragen van 10,00 en lager;

 • niet tijdig afmelden (1 week van te voren);

 • kosten die zijn gemaakt en niet geannuleerd kunnen worden zoals bus, gids, entree etc.;

 • Bij terugbetaling zal € 2,50 aan administratiekosten in rekening worden gebracht en deze vindt altijd plaats na de activiteit.

 

 • Uw deelname aan uitstapjes, excursies en meerijden is altijd op eigen risico.

 • Voor carpooling op korte afstanden is een bijdrage van € 2,00 p.p. redelijk.

 • Voor carpooling op langere afstanden wordt een vergoeding gevraagd van € 0,20 per kilometer plus een aandeel in de (eventuele) parkeerkosten.

 • We vertrekken op de afgesproken tijd.

Als wij bovenstaande richtlijnen in acht nemen, vormen wij met elkaar een soepel lopende organisatie. Daar heeft u als lid profijt van en voor bestuursleden maakt u het besturen en regelen wat aangenamer. Wij rekenen op u.

© KVG Berkel-Enschot e.o. 2020-2021